ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

عجایب هفت گانه ی خلقتعجایب هفت گانه ی خلقت

 

"تندرستی نعمتی است که هیچ چیز دیگری نمی تواند جایگزین آن شود  . " احسانی

 

معلمی از دانش آموزان خواست تا عجایب هفت گانه ی جهان را فهرست وار بنویسند .دانش آموزان شروع به نوشتن کردند . معلم نوشته های آنها را جمع آوری کرد . با آن که همه ی جوابها یکی نبودند ، اما بیشتر
 دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند : اهرام مصر ، تاج محل ، کانال پاناما، کلیسای سن پیتر،
 دیوار بزرگ چین و ...

در میان نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می خورد .

معلم پرسید : این کاغذ سفید مال چه کسی است ؟

یکی از دانش آموزان دست خودرا بالا برد .

معلم پرسید :

دخترم چرا چیزی ننوشته ای ؟

دخترک جواب داد :

عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند و من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام را بنویسم .

معلم پرسید :

بسیار خوب ، هر چه در ذهنت است به من  بگو شاید بتوانم کمکت کنم .

 در این هنگام دخترک مکثی کرده و گفت :

به نظر من عجایب هفت گانه ی جهان عبارتند از : لمس کردن ، چشیدن ، دیدن ، شنیدن ، احساس کردن ، خندیدن و عشق ورزیدن .

پس از شنیدن سخنان دخترک ، کلاس در سکوتی محض فرو رفت .

"به راستی عجایب واقعی همین نعمت هایی هستند که ما آن ها را ساده و معمولی می انگاریم ... "

 

                                                                                                                                        ( برگرفته از کتاب  " یک قدم تا لبخند "

نظرات :


با ما در ارتباط باشید