ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

تسلیتقهرمانان من
در کلام نمی گنجد وصف ایثارتان.

هزاران درود
بر شرف و بزرگی وجدان تان.

ایران عزادار قهرمانانی است که
دلاورانه رفتند
کلوپ پاندا مراتب همدردی و تسلیت خود را در پی این حادثه دلخراش به قهرمانان آتش نشانی و عموم مردم اعلام میدارد

همه به احترامتان سر تعظیم
فرود می آوریم .

نظرات :


با ما در ارتباط باشید