ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

مقالات


تاثیر بازیهای فضای آزاد بر کودکان

تاثیر بازیهای فضای آزاد بر کودکان

بازی‌های فیزیکی پرتحرک بیشتر خارج از خانه انجام می‌شوند و کودکان این فرصت را پیدا می‌کنند که انرژی خود با استفاده از فعالیت‌های شدید و صداهای بلند آزاد کنند.

بازی واقعیت مجازی

بازی واقعیت مجازی

بازی هایی برای تقویت حافظه

بازی هایی برای تقویت حافظه

با ما در ارتباط باشید