ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

کسی که مانع پیشرفت شماستکسی که مانع پیشرفت شماست

 

برای اصلاح زندگی باید از درون خود آغاز کنیم .

 

یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند ، اطلاعیه ی بزرگی را در تابلوی اعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود : دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت . شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم .

 ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکاران شان ناراحت شدند، اما پس از مدتی کنجکاو بودنند، بدانند کسی که مانع پیشرفت آنها در اداره می شده که بوده است . این کنجکاوی تقریباً تمام کارمندان را ساعت 10 به سالن کشاند . رفته رفته که جمعیت زیاد می شد هیجان هم بالا می رفت . همه پیش خود فکر می کردند ؛ این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود ؟ " به هر حال خوب شد که مرد ! " کارمندان در صف و به نوبت ، یکی یکی به تابوت نزدیک می شدند و وقتی به درون آن نگاه می کردند ناگهان خشکشان می زد و زبان شان بند می آمد . آینه ای درون تابوت قرارداشت که هرکس به درون آن نگاه می کرد تصویر خود را می دید . نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود ؛

" تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما . شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها ، تصورات و موفقیت های تان اثر گذار باشید . تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید . زندگی شما وقتی که رئیس تان ، دوستان تان ، والدین تان ، شریک زندگی تان یا محل کارتان تغییر می کند دستخوش تغییر نمی شود . زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر می کند که شما تغییر کنید باورهای محدود کننده ی خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول زندگی خودتان می باشید . مهم ترین رابطه ای که در زندگی می توانید داشته باشید رابطه با خودتان است . خودتان را امتحان کنید مواظب خودتان باشید از مشکلات، غیرممکن ها و چیزهای از دست داده نهراسید خودتان و واقعیت های زندگی خودتان را بسازید .

دنیا مثل آینه است . انعکاس افکاری را که فرد قویاً به آنها اعتقاد دارد به او باز می گرداند . تفاوت ها در روش نگاه کردن به زندگی است .

                                                                                                                                        ( برگرفته از کتاب  " یک قدم تا لبخند " )                                                                                                                

نظرات :


با ما در ارتباط باشید