ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

کارهایی که باعث لوس شدن کودک میشود🔴 کارهایی که باعث لوس شدن کودک می شود:


⛔️اگر دو سال اول زندگی فرزندتان او را از ترس بغلی شدن به اندازه کافی بغل نکنید و اجازه دهید نیاز خود را با گریه اعلام کند به او می آموزید تنها راه رسیدن به خواسته هایش این است که دست به مانور بزند.

⛔️ اگر در جمع، موقع خرید، زمانی که مهمان دارید با جیغ و داد فرزندتان به او باج بدهید تا ساکت بماند.

⛔️ اگر فرزندتان را تشویق به کتک زدن بقیه کنید و افتخار کنید فرزندتان دفاع از خود را آموخته و در آینده از پس خود بر می آید.

⛔️ اگر فرزندتان به حقوق بقیه تجاوز می کند و شما جلوی او را نمی گیرید.

⛔️ اگر به کارهای اشتباه فرزندتان مانند فحش دادن، گاز گرفتن، زدن، میخندید و آنرا شیرین کاری می دانید.

⛔️ اگر به فرزندتان نه می گویید و او جیغ میزند یا خودزنی میکند و شما تغییر عقیده می دهید.

⛔️ اگر والدین سخت گیری هستید و فرزندتان برای رسیدن به خواسته هایش مجبور است گریه کند.

⛔️ اگر تصمیم به انجام روش تربیتی میگیرید مانند جدا کردن جای خواب فرزندتان، گرفتن پستونک یا شیر شب، یا مهد کودک رفتن کودک (جز روزهای اول) و با گریه کودک کوتاه می آیید.

⛔️ وقتی به جای توجه دادن به فرزندتان، به بهانه تلفن حرف زدن، پای کامپیوتر بودن، کار کردن، زندگی فرزندتان را با اسباب بازی های گرانقیمت پر می کنید و به او باج میدهید که سراغ شما نیاید. و چون محبت با اسباب بازی جایگزین نمیشود فرزندتان بیشتر و بیشتر میخواد و هرگز راضی نمیشود.

⛔️ وقتی یکی از والدین تنبیه میکند و همان لحظه دیگری دخالت کرده با همسرش مخالفت یا دعوا میکند و طرف کودک را میگیرد و به او محبت میکند.

⛔️ زمانی که به خواسته کودک عمل میکنیم و دفعه بعد به خاطر همان خواسته دعوایش میکنیم. مثلا در آغوشش میگیریم دفعه بعد داد میزنیم اه ولم کن چقدر اویزون من میشی!

⛔️ وقتی برای انجام کارهای فرزندانمان غر میزنیم منت میگذاریم و آنها را غرغرو طلبکار ناراضی بار می آوریم.

⛔️ وقتی داد میزنیم دعوا میکنیم و الگوی بدی برای فرزندمان هستیم

⛔️ وقتی از ترس لوس شدن کودک، خواسته های کودک را براورده نمیکنیم تا کودکمان به گریه بیافتد.

⛔️ وقتی یک روش تربیتی ندارید و هر بار به یک روش با فرزندتان رفتار میکنید.

⛔️ وقتی به همسرتان مقابل فرزندتان احترام نمیگذارید.

⛔️ وقتی روش تربیتی شما با همسرتان متفاوت است.

☸ یادمان باشد باج دادن به کودک یعنی پاداش در مقابل کاری اشتباه، که باعث لوس شدن کودک میشود، نه محبت و در آغوش گرفتن و پاداش در مقابل کار خوب

☸ یادمان باشد دادن آزادی به کودک به او پر پرواز خواهد داد.

❇️ به بهانه لوس شدن فرزندمان را از آغوش خود و جایزه گرفتن محروم نکنیم!

 

نظرات :


با ما در ارتباط باشید