ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

شن بازی درمانی 

شن بازی درمانی:

ماسه بازی به دلیل ایجاد فضای سالم و استاندارد بازی و افزایش مهارتهای حرکتی – هیجانی کودکان به عنوان یکی از شش ابزار اصلی پارک بازی در تمام کشورهای پیشرفته جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا یکی از تولیدکنندگان وسایل بازی و کمک آموزشی در کشور با فراوری بهداشتی و بسته بندی مناسب این محصول، همراه با طراحی سازه‌ها و عرضة وسایل بازی آن، امکان بهره گیری بهداشتی از ماسه بازی را برای کودکان فراهم کرده است.

ماسه بازی فعالیتی طبیعی، لذت بخش، شگفت انگیز و پر رمز و راز است. این بازی هدفدار و منطقی می تواند روابطی صمیمی، گرم وعمیق با کودکان برقرار کند و در جهت رشد و تربیت آنان گام بردارد. گام هایی که به غنای دنیای خیال، رویاها، ابعاد احساسی، عاطفی و شناختی و مهارتی کودکان می انجامد. کودک در ماسه بازی، نیازهای حسی- حرکتی خویش را برآورده می‌کند و انرژی غنی شده در درون خویش را به گونه ای منطقی تخلیه می‌کند که این عمل نه تنها آرامش روحی او را افزایش می دهد بلکه باعث پویایی رفتارش می شود. حال درصورتی که این انرژی امکان بروز نیابد احتمالاً به اضطراب، افسردگی و پر تحرکی تبدیل می‌شود. همچنین تجربیات ماسه بازی درمانی که تاریخچه ای بیش از شصت و پنج سال در کشور های اروپایی و امریکایی دارد، نشان داده است که کودکان عصبی و زودرنج را می توان از طریق ، ماسه بازی درمان کرد.  ماسه بازی درمانی به تکنیک درمانی گفته می شود که درآن درمانگر از درمانجو می خواهد تا با استفاده از عروسکها و اسباب بازیهای کوچک و سمبلیک دنیای خود را به صورت سمبلیک در دنیای ماسه بسازد تا از آن طریق، به بررسی مشاهده این تصاویر و گفتگو با آزمودنیها در مورد محتوای آنها بپردازد.  ماسه بازی درمانی، روشی است غیرکلامی که در آن کودک با ساختن دنیای خود درسینی شن به بیان تعارضات، تمایلات و هیجاناتش می پردازد و درجریان خلق این صحنه توسط کودک، درمانگر، نقش مشاهده گر صامت را بازی می کند. تعبیرو تفسیر صورت نمی‌گیرد تا زمانی که مراجع (کودک) چندین سینی شن را در مدت زمانی معین بسازد. این باعث آشکارشدن طبیعی جریان درمان بدون دخالت ذهن می‌شود. از آنجائیکه شن بازی درمانی نیازبه توجه پایدار و انتخابی دارد باعث کاهش نقص توجه کودکانی با اختلال بیش فعال می شود. همچنین حدود فیزیکی جعبه شن عاملی در جهت افزایش دقت و تمرکز می باشد.

نظرات :


با ما در ارتباط باشید