ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

آغاز ثبت نام کلاس سنگ نوردی                                                                       کلاس سنگ نوردی

 

ویژه کودکان 5 تا 12 سال

زیر نظر سرپرست تیم سنگنوردی کلوپ پاندا جناب آقای علوی

زمان کلاسها: روزهای فرد... یک شنبه..سه شنبه و پنج شنبه

مکان برگزاری کلاس: کلوپ پاندا

مهلت ثبت نام:95/03/20

نظرات :


با ما در ارتباط باشید