ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

آغاز سال 1396 بر شما مهربانان مبارک بادامسال تو را..

طور دیگری
دوستت خواهم داشت..
به سلیقه ی تو لباس خواهم پوشید..
به سلیقه ی تو قدم خواهم برداشت..
آهنگ مورد علاقه ی تو را گوش خواهم داد..
به سلیقه ی تو زندگی خواهم کرد..
اصلا..
به سلیقه ی تو..
دوستت خواهم داشت..
آخ
 کجاست این سال جدید
تا دوست داشتنم را
تحویلت دهد..
سال از نو..
دوست داشتنت ازنو

تقدیم به مهربانان ❤️❤️❤️❤️
 

نظرات :


با ما در ارتباط باشید