ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

افتتاح ایستگاه تعادلی کلوپ پانداخبر خوب...
بچه ها  ایستگاه تعادلی کلوپ پاندا  افتتاح شد
هیجان..نشاط و شادی رو در ایستگاه تعادلی کلوپ پاندا تجربه کنین...
ایستگاه تعادلی پاندا با اهداف زیر راه اندازی گردید:
1.ارتقاء سطح استقامت بدنی
2.افزایش توده ماهیچه ای
3.تقویت اعتماد به نفس در ارتفاع
4.تقویت تمرکز و حفظ تعادل
5.تقویت عضلات و ماهیچه ها

نظرات :


با ما در ارتباط باشید