ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

ایستگاه شن بازی پاندا افتتاح شدمهمانان و  همراهان همیشگی کلوپ پاندا

.

 ایستگاه شن بازی کلوپ پاندا افتتاح شد

 

اهداف ایستگاه شن بازی پاندا:

.

1.رشد و کنترل اعصاب و عضلات

2.رشد و پرورش گویایی

3.رشد و پرورش خلاقیت

4.رشد و پرورش مهارتهای اجتماعی

5.پرورش قدرت تجسم فضایی و هندسی

6.پرورش حس لامسه

7.تقویت و هماهنگی چشم و دست

8.ابزاری برای تشخیص و درمان

نظرات :


با ما در ارتباط باشید