ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

ایستگاه های بازی در کلوپ پانداکلوپ پاندا در حال حاضر هیچ گونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد. کلیه تجهیزات بازی در کلوپ پاندا الهام گرفته از نیازهای رشد فیزیکی و تربیتی کودکان بوده و مقوله ورزش و پرداختن به فعالیتهای ورزشی از نقاط تمایز و برجسته این مجموعه می باشد .
برگزاری جشنواره های متعدد، همکاری با هیئتهای ورزشی استان، برگزاری مراسم تولد و خدمت رسانی به مهد کودکها و دبستانها از جمله فعالیتهای جانبی در این مجموعه می باشد.
ایستگاه های بازی در کلوپ پاندا :
1.شن بازی
2.پیست ماشین سواری
3.ایستگاه بازیهای زیر 4 سال
4.صخره نوردی
5.پلهای معلق
6.ایستگاه بازیهای گروهی
7.دارت و تیر و کمان
8.قایق سواری
9.قلعه ماجرا جویان
10.کاردستی،نقاشی و لگو
11.خاله بازی
12.واقعیت مجازی
13.ایستگاه تعادلی
14.ترامپولین

نظرات :


با ما در ارتباط باشید