ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

بازدید ریاست محترم هیات سنگنوردی از کلوپ پاندابازدید رئیس هیات سنگنوردی خراسان رضوی وجمعی از مسئولین وپیشکسوتان این ورزش از کلوپ پاندا
 

نظرات :


با ما در ارتباط باشید