ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

جشنواره بازی و شادی برگزار شد                                                                      جشنواره بازی و شادی کوچولوها برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

_برگزاری مسابقه نقاشی

 

_انجام بازیهای گروهی و مشارکتی در کنار سایر بازیهای کلوپ پاندا محیطی شاد  ومفرح را برای کوچولوهای عزیز رقم زد

 

 

*حضور سرکار خانم دکتر حیدری مسئول هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

در این جشنواره باعث دلگرمی برگزار کنندگان شده بود

 

 

_در انتهای برنامه جوایز متعددی به شرکت کنندگان توسط سرکارخانم دکتر حیدری و کلوپ پاندا اهداء شد.

نظرات :


با ما در ارتباط باشید