ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

کارگاه تخصصی روانشناسی کودک و خانواده (کارگاه شماره6)مخازن عاطفی کودک من

کارگاه تخصصی روانشناسی کودک و خانواده
*مدرس:سرکارخانم مژگان حضرت زاده کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره خانواده،مجری و روانشناس صدای خراسان رضوی
*زمان برگزاری: دوشنبه 95/03/24    ساعت: 15 الی 16.30

نظرات :


با ما در ارتباط باشید