ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

کارگاه تخصصی روانشناسی کودک و خانواده (5)تربیت صحیح=عشق + اقتدار

کارگاه تخصصی روانشناسی کودک و خانواده
*مدرس:سرکارخانم مژگان حضرت زاده کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره خانواده،مجری و روانشناس صدای خراسان رضوی
*زمان برگزاری: دوشنبه 95/03/10    ساعت: 15 الی 16.30
ثبت نام با ظرفیت محدود

نظرات :


با ما در ارتباط باشید