ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

کوچکترین عضو سنگ نوردی کلوپ پانداصعود از دیواره سنگنوردی مجموعه کلوپ پاندا با ارتفاع ۶ متر با شیب منفی , در کمتر از ۲ دقیقه توسط کوچکترین عضو این مجموعه در سن ۲ سال و ۸ ماهگی!!
سلنا کوچولو در حال حاضر تقریبا سه ماه است ورزش سنگنوردی را در این مجموعه اغاز کرده و تمرین میکند.
 

نظرات :


با ما در ارتباط باشید